Bedrijfs- en bezoekregeling

GREEN VALLEY gebied, bedrijf ARBIE MANAGEMENT, s. R. o., Starkov nr. 12 

Dit bezoekbeleid is van toepassing op alle bezoekers die een ritje op een dier kopen, gasten van het Green Valley-resort, Stárkov, die in het resort verblijven en hun bezoekers, privé- en zakelijke bezoeken van resortmedewerkers (al deze personen hierna "bezoekers" genoemd).

Door het kopen van een kaartje voor een rit, het bestellen van een verblijf, het betalen van accommodatie, het invoeren van het gastenboek bij de receptie of het op andere wijze betreden van het gebied (gast van het resort, bezoeken van een medewerker), gaat de bezoeker akkoord met het bezoekersreglement en verbindt zich ertoe dat hij is volledig bekend met de formulering van de bezoekersregels en zal deze naleven. 

A) Algemene verplichtingen

Alvorens/bij het betreden van het gebied dienen alle personen zich op de hoogte te stellen van dit reglement, de instructies van het personeel van het resortgebied op te volgen, zich alleen te begeven in gemarkeerde gebieden/gebieden die vrij toegankelijk zijn en zich niet te begeven op plaatsen/gebieden gemarkeerd met een inreisverbod (met uitzondering van resortmedewerkers). ; voldoen aan alle voorschriften met betrekking tot de plaats van bezoek (waarschuwings-, verbods- en informatieborden, enz.), bijvoorbeeld plaatsen met een speciaal regime - zwembad en kinderspeelplaats, omheind dierenverblijf, weiland, dierenstallen, enz.

Het gebied is elke dag toegankelijk op afspraak met de verantwoordelijke arbeider.

Kinderen onder de 15 jaar mogen alleen naar binnen onder begeleiding van een persoon ouder dan 18 jaar die verantwoordelijk toezicht houdt. Bij rondritjes op paard of pony dient een persoon ouder dan 18 een kind onder de 15 jaar mede te begeleiden. De veiligheid en het gedrag van personen onder de 18 jaar valt onder de verantwoordelijkheid van hun volwassen toezicht (ouders, begeleiders, pedagogisch toezicht voor groepen).

Het is verboden zich buiten de daarvoor bestemde gebieden te begeven. Toegang tot paardenweiden, stallen en andere afgesloten ruimten is alleen toegestaan met een vergunning en onder begeleiding van een daartoe aangewezen bevoegd persoon.

De bezoeker mag eigendommen van het resort of eigendommen van andere personen niet vernielen; afval buiten de daarvoor bestemde containers (ook gescheiden afval) afvoeren; zich in dronken toestand of onder invloed van verdovende middelen door het pand verplaatsen. Hij is verplicht resortmedewerkers te informeren over overtredingen van het bezoekersreglement of situaties die de veiligheid van bezoekers of dieren bedreigen.

De bezoeker is verplicht om andere bezoekers en dieren met respect te behandelen, hen niet te storen met lawaai of ander ongepast gedrag, geen opblaasbare ballonnen en andere voor dieren gevaarlijke voorwerpen in het pand te brengen. Hij is verplicht zich te onthouden van het gebruik van radiobandrecorders en andere multimedia-apparaten bestemd voor luide productie, muziekinstrumenten, hoorns en soortgelijke voorwerpen, het dragen en gebruiken van vuurwerk, drones en andere soortgelijke apparaten. 

Iedereen is verplicht zijn eigendommen zo te beveiligen dat ze niet gestolen worden, ook zaken die in geparkeerde voertuigen zijn achtergelaten. Het bedrijf dat het resort exploiteert is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of beschadigde spullen veroorzaakt door nalatigheid/schuld van de bezoeker tijdens het bezoek.

Honden en andere huisdieren moeten uitsluitend aangelijnd zijn, zodat ze de bezoekers/gasten van het resort of huisdieren niet storen of in gevaar brengen, het verkeer van dieren beperken volgens de instructies van het resortpersoneel en de voorschriften van het resort (zie boven - teken) en neem een geldig vaccinatiebewijs mee. Een werknemer van het resort heeft het recht om een bezoeker met een dier de toegang tot het terrein te ontzeggen, als het een individu of een diersoort is (bijv. veiligheid van bezoekers en dieren die in het resort worden gehouden.

De bezoeker mag de gefokte dieren niet aanraken, voeren zonder toestemming van een resortmedewerker (geldt niet voor plaatsen gemarkeerd met een informatiebord, waar het mogelijk is om de dieren te voeren met voer gekocht bij de receptie/geleverd door het resort) en gooi geen voorwerpen in hun behuizingen.

De bezoeker is verplicht het rookverbod in het gehele resort, buiten de daarvoor bestemde rookruimtes, in acht te nemen. 

De parkeerplaats van het resort is onbewaakt en onverzekerd; het bedrijf dat het resort exploiteert is niet verantwoordelijk voor schade aan het voertuig; potentiële verkeersongevallen worden door bezoekers afgehandeld in overeenstemming met wet nr. 361/2000 Coll.

 

B) Huisvesting, opleiding, recreatie

Verzorgen van paarden en andere dieren

- paarden kunnen alleen worden benaderd met toestemming van de eigenaar of door hem gemachtigde personen of vergezeld van hen; zonder deze personen is het betreden van de boxen en paddock verboden, er bestaat kans op letsel

- in stallen en graasgebieden, bij het omgaan met paarden, is het noodzakelijk om kalm te zijn, niet om te rennen, te schreeuwen of de paarden op een andere manier bang te maken; het is verboden de paarden te voeren zonder toestemming van de begeleiders

- voordat u het paard benadert, is het noodzakelijk om het paard luid genoeg aan te spreken en het meestal vanaf de linkerkant te benaderen

- benader een paard nooit van achteren in een open veld, en in gevallen dat het niet anders kan, spreken we het paard sterk aan

- bij het trainen en verzorgen van paarden is het noodzakelijk om een veilige afstand te bewaren, hetzij dicht bij het paard te staan, of op een zodanige afstand dat u niet geraakt wordt door een hoef of gebeten wordt

- deelnemers die paardrijden of sleeën/koetsen berijden dienen gepast gekleed te zijn en voorzien te zijn van beschermingsmiddelen; elke berijder moet een rijhelm, rijlaarzen of chaps dragen, compleet met enkellaarzen met hoekzolen; soepele paardrijbroeken en sportshirts, of een trui met lange mouwen, leren handschoenen zijn ook aan te bevelen; het is verboden voorwerpen te dragen die gemakkelijk achter de uitrusting van het paard kunnen blijven haken

 

Rijden met paard en wagen

- voor aanvang van een rit op een paard, arrenslee of koets is de deelnemer verplicht het zadelmateriaal en de overige uitrusting van het paard te controleren; als hij een gebrek ontdekt, is hij verplicht dit onmiddellijk te melden

- het is raadzaam dat de deelnemers aan de ritten, verpleegkundigen en andere personen die deelnemen aan de werking van het gebied zich laten vaccineren tegen tetanus en het wordt aanbevolen om ook een ongevallenverzekering af te sluiten; voor kinderen en adolescenten onder de 18 jaar moet ten minste één van de ouders schriftelijke toestemming geven om te rijden en elke beweging rond paarden

- er kan een plotselinge verandering in het weer zijn, een hogere opkomst in het resort, plotselinge misselijkheid van de bezoeker of personen die dicht bij hem staan. Accommodatie in het resort, of de aankoop van een ritje op een dieren-/slee en een dierenkoets, is uit zijn vrije wil en hij gaat akkoord met de voorwaarden van dit Bezoekersreglement, en hij is volledig verantwoordelijk voor zijn beslissing om het resort te bezoeken en gebruik maken van de recreatieve mogelijkheden en diensten. Bovenstaande redenen zijn geen reden om de reis-, verblijfskosten terug te betalen. De bezoeker heeft geen recht op restitutie van de reissom, betaling voor accommodatie, indien hij wegens overtreding van het bezoekersreglement van het resort is verwijderd.

- paardrijden, ponyrijden, trainen of sleeën geschieden op eigen risico van de deelnemer; de deelnemer dient voor aanvang hierover een verklaring te ondertekenen (voor kinderen tekent zijn wettelijke vertegenwoordiger de verklaring)

- rijden op een paard of in een slee is verboden onder invloed van alcohol, drugs of andere psychotrope middelen en het is verboden te eten, kauwen, drinken, roken of telefoneren tijdens deze activiteiten. Het wordt aangeraden om mobiele telefoons uit te schakelen.

 

C) Veiligheidsinstructies

- iedere persoon die in het pand verblijft is verplicht zich te houden aan de veiligheidsmaatregelen, brandpreventie-, gezondheids-, hygiëne-, veterinaire en andere voorschriften en instructies van de eigenaar van het pand of door hem gemachtigde personen

- alle gebruikers zijn verplicht tot orde en netheid in de gebouwen van het complex; iedereen is verplicht gebruikte spullen en gereedschappen op daarvoor bestemde plaatsen schoon te maken en, indien ze vuil veroorzaken, deze direct te verwijderen

- in de gehele ruimte van het gebied zijn alle deelnemers verplicht de instructies en voorschriften van dit bezoekersreglement of de eigenaar/exploitant van het gebied of door hem gemachtigde personen te respecteren

- iedereen is verplicht bij letsel aan mens, paard of dier eerste hulp te verlenen en zo nodig een arts of dierenarts te bellen

- het gebruik van alcohol, drugs of andere psychotrope middelen is ten strengste verboden bij het verzorgen van paarden, het schoonmaken van stallen, het omgaan met gereedschap of uitrusting

- bij veterinaire interventies en behandeling van paarden door een hoefsmid mogen enkel personen aanwezig zijn die hiervoor gekwalificeerd en opgeleid zijn.

 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------

Belangrijke contacten: 

BRANDWEER - 150
AMBULANCE - 155
POLITIE VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK - 158
RECEPTIE - 608 347 637

Dit bedrijfs- en bezoekersreglement staat op de website van het resort http://www.greenvalleypark.com en bij de receptie van het resort, ter inzage en verhuur in het restaurant van het resort.

op 1.4.2023

GREEN VALLEY PARK STÁRKOV

ARBIE MANAGEMENT, s. r. o.

Stárkov 12, PSČ 549 36

IČO: 260 10 381

www.greenvalleypark.com                                                  
e-mail:
info@greenvalleypark.com

Green Valley park Stárkov ve Stárkově hodnocení